Class 10 Social Unit 4 Lesson 7: सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको भूमिका

Class 10 Social Studies Unit 4 Samajik Samasya Samadhan Lesson 7 Samajika Samasya Samadhan ma anta Rastriya Sanghasanthako Bhumika Exercise Question.

पाठ ७ सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको भूमिका


Class 10 Social Studies Unit 4 Samajik Samasya Samadhan Lesson 7 Samajika Samasya Samadhan ma anta Rastriya Sanghasanthako Bhumika Exercise Question Answer 2080 Guide.

Check: SEE Class 10 Model Question 2080/2081


Samajika Samasya Samadhan ma anta Rastriya Sanghasanthako Bhumika Course

Unit 4 Lesson 7 Course is given as:

Class 10 Social Studies Unit 4 Samajik Samasya Samadhan Lesson 7 Samajika Samasya Samadhan ma anta Rastriya Sanghasanthako Bhumika Exercise Question Answer 2080 Guide.

१. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले नेपालमा कस्तो योगदान पुऱ्याएको छ ?

 
उत्तर :  

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत निकाय हो । यो संस्था विशेष श्रमिक हकहितको गतिविधिमा कार्यरत रहेको संस्था हो । बालश्रमको उन्मूलन, श्रम कानुन र श्रम नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा यस संस्था कार्यरत रहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यस संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा यो संस्था मूलतः बालश्रमको अन्त्य र सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा देखा परिरहेको बालश्रमको निराकरण गर्नका लागि सक्रिय रहेको देखिन्छ । तसर्थ बालश्रमको अन्त्य गर्नमा सङ्गठनले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ ।
 
 


२. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 
उत्तर :

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कार्यहरू निम्न छन् :-
 

  • (क) भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारमुक्त विश्वको स्थापना
  • (ख) हरेक तह तथा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदारिताको प्रवर्धन गर्न सहयोग
  • (ग) विभिन्न सूचकका आधारमा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको प्रकाशन
  • (घ) राजनीतिक भ्रष्टाचारको अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन ।

 
 


३. संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 
उत्तर :

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू :

  • (क) प्रजनन
  • (ख) मातृ स्वास्थ्य सुधार
  • (ग) समानता र मानवीय सङ्कट समाधान

Getting Info...

About the Author

Iswori Rimal is the author of iswori.com.np, a popular education platform in Nepal. Iswori helps students in their SEE, Class 11 and Class 12 studies with Complete Notes, important questions and other study materials.

Post a Comment

AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.